טיפול בחשמל למערכות שמעתופעות במתח אספקת החשמל העלולות לפגום באיכות הקול של מערכות שמע


במתח אספקת החשמל הביתי קיימות מספר תופעות המנחיתות את איכות הצליל הנשמעת לאוזן במערכות שמע.
תופעות אלה הן:
 • רכיב זרם ישר (ז"י), (DC).
 • הרמוניות של תדר הרשת (בארץ 50 הרץ).
 • תנודות במתח הרשת.
 • הפרעות בתדרי רדיו (RFI – Radio Frequencies Interferences).
 • רעשים שמקורם בתשתית רשת החשמל הביתית עצמה.
רכיב ז"י והרמוניות נוצרים בעיקר בשל עומס לא שווה על שלוש הפאזות של רשת אספקת החשמל. עומס לא שווה זה יכול להיווצר הן על התשתית של חברת החשמל מחוץ לבית והן על תשתית החשמל בתוך הבית.

תנודות במתח הרשת המסופק לבית הן בלתי נמנעות. הן נגרמות מעומסים משתנים על רשת החשמל לאורך שעות היממה וכן בסופי שבוע. לעתים, גם מכשירי חשמל ביתיים שונים  –  ולעתים אפילו מערכת השמע עצמה  –  גורמים לתנודות במתח החשמל בתוך הבית, מעבר לתנודות במתח הרשת המסופק לבית על ידי חברת החשמל.

הפרעות בתדרי רדיו מגיעות ממגוון רחב של מקורות.
חלק מהמקורות להפרעות בתדרי רדיו הם מחוץ לבית, ביניהם:
 • משדרי רדיו וטלוויזיה.
 • מכשירי קשר (צבאיים ואזרחיים).
 • מכשירים שונים בבתי מלאכה ובתי חרושת סמוכים.
 • משדרים (אנטנות) של רשתות סלולאריות.
חלק מהמקורות להפרעות בתדרי רדיו הם מתוך הבית, אבל חיצוניים למערכת השמע, ביניהם:
 • מכשירי טלפון סלולאריים.
 • מכשירי טלפון אלחוטי.
 • מנועים חשמליים (כמו מנועים של מקרר חשמלי, מאווררים, מזגני אויר ומכונת כביסה).
 • מקלטי טלוויזיה וצגי מחשבים.
 • מחשבים.
 • מכשירי אל-פסק למחשבים.
 • רשתות מחשבים אלחוטיות ביתיות.
 • מודמים למחשבים.
 • עמעמים (דימרים) לתאורה.
 • נורות פלואורסצנט.
 • תנורי מיקרוגל.
 • מכונות גילוח חשמליות.
 • ממירים לקליטת שידורי טלוויזיה בלוויין ובכבלים.
 • ספקי מתח ממותגים, כולל ספקי מתח קטנים הנתקעים בשקע החשמל בקיר (או במפצלי חשמל), כמו ספקי מתח המשמשים למחשבים ניידים, לטלפונים סלולאריים ואלחוטיים, לנתבי רשת למחשבים, לממירים לטלוויזיה בכבלים או בלוויין ולמכשירים שונים אחרים.
 • צגים של מכשירים שונים, כאשר הם בפעולה, בהם צגים של מכשירי שלט-רחוק וכן צגים של מכשירים שונים במערכת השמע עצמה, כמו נגנים, רסיברים ולפעמים גם מגברים מסוימים.
בנוסף לכל אלה, ספק המתח הנמצא בכל מכשיר חשמלי השייך למערכת השמע (מגברים למיניהם, רסיברים, נגנים וכו') מייצר רעשים בתדרי רדיו. רעשים פנימיים הנוצרים בתוך מגברים וציוד אלקטרוני אחר הם נושא נפרד  –  לא נדון בו במאמר הזה. נושא זה הוא יותר מעניינם של יצרני ציוד שמע ושל אנשים הבונים בעצמם ציוד שמע בבנייה עצמית.


האופן בו תופעות שונות משפיעות על מערכות שמע
 • רכיב ז"י על מתח הרשת עלול לגרום לשנאי הכוח (הנמצאים כמעט בכל מכשיר) להיכנס לרוויה מוקדם יותר מאשר ללא רכיב ז"י.
 • דינן של הרמוניות של תדר מתח הרשת כדין הפרעות בתדרי רדיו.
 • תנודות במתח הרשת עלולות לגרום למכשירים שונים, בעיקר למגברים, לפעול בנקודות עבודה שונות, כאשר צליל המגברים הוא שונה בנקודות עבודה שונות. כך, שינויים במתח רשת החשמל עלולים לגרום לשינויים בצליל המערכת.
 • הפרעות בתדרי רדיו הן אחד מהגורמים העיקריים להנחת איכות הצליל הנשמעת במערכות שמע. פירוט והרחבה יובאו בהמשך.

השפעת הפרעות בתדרי רדיו על מערכת השמע

תדרי השמע המקובלים, דהיינו, התדרים אותם שומעת אוזן האדם, על פי המקובל, משתרעים בין 20 הרץ בתחום התדרים התחתון (התדרים הנמוכים) ועד 20 קה"צ (20 קילוהרץ, או 20 אלף הרץ) בתחום התדרים העליון (התדרים הגבוהים). עם הגיל, רגישות אוזן האדם לתדרים גבוהים יורדת. אצל אנשים מבוגרים מאד הרגישות לתדרים של מעל בסביבות 15 קה"צ היא נמוכה מאד, עד אפסית. אצל אנשים זקנים הרגישות יורדת לתדרים נמוכים יותר, לפעמים גם עד 10 קה"צ. אצל אנשים זקנים מאד, לפעמים השמיעה נחלשת מאד בכל התדרים והם נזקקים לעזרים מיוחדים, עזרי שמיעה, כדי לאפשר להם לשמוע.

תדרי רדיו נחשבים לתדרים שבין 30 קה"צ ועד 300 ג'יגה-הרץ (300 מיליארד הרץ). מדובר בתדרים שהם מעבר לתחום השמע המוסכם, תדרים להם, על פי המוסכם, אוזן האדם אינה רגישה, או תדרים אותם, על פי המוסכם, אוזן האדם אינה שומעת.

לכאורה, במבט שטחי, תדרים אלה לא אמורים להפריע למערכת השמע, משום (שעל פי המקובל) אנחנו לא שומעים אותם. בפועל, ניסיון האזנה מראה שרעשים בתדרי רדיו משפיעים לרעה על איכות הצליל של מכשירים אלקטרוניים שונים (מגברים, נגנים וכו') במערכת השמע. אותן הפרעות בתדרי רדיו פוגעות ברמת ה"שקט" וה"ניקיון" של הצליל וכן במיקרו-דינאמיות ובפירוט של הצלילים המועברים והמוגברים על ידי מערכת השמע.

ההסבר הטכני לכך הוא זה:
אמנם אוזן האדם אינה רגישה (על פי המקובל) לתדרים שמעל 20 קה"צ  –  או לפחות זאת המוסכמה  –  אבל מרבית המעגלים האלקטרוניים אינם מבדילים בין תדרים של עד 20 קה"צ ותדרים גבוהים יותר. יתר-על-כן, יש מגברים המתהדרים בתחום הענות תדר של עד 100 קה"צ ויותר.

השפעה אחת היא פגיעה, או הנחתה, של יחס-האות-לרעש באותם מכשירים, בפרט כאשר מודדים את יחס-האות-לרעש על כל תחום ההיענות של המכשיר.

בנוסף, כאשר במעגל אלקטרוני מסוים נמצאים גם אותות (signals) בתדרים של עד בסביבות 20 קה"צ, דהיינו, אותות בתדרי שמע  –  וגם אותות בתדרים גבוהים יותר (שהם ההפרעות בתדרי רדיו שחדרו לאותם מעגלים)  –  האותות בתדרים השונים מתערבלים אלו באלו ויוצרים צורת גל מורכבת, המורכבת מכלל התדרים השונים. דהיינו, האותות של ההפרעות בתדרי רדיו משנות את צורת הגל של האותות בתדרי השמע במעגלים השונים של המכשירים במערכת השמע. כך, על ידי שינוי צורת הגל של האותות בתדרי שמע, האותות בתדרי הרדיו משפיעים גם על האותות בתדרי השמע.

התוצאה מובחנת על ידי האוזן. כאמור, התוצאה של אותם אותות בתדרי רדיו היא הנחתה ברמת ה"ניקיון" וה"שקט" של מערכת השמע וכן פגיעה במיקרו-דינאמיות ובפירוט של הצלילים בתדרי השמע, המהווים את המוסיקה.

הבהרת עניין ערבול התדרים השונים וצורת הגל המורכבת:
כל הקולות האנושיים וכן כל מכשירי הנגינה האקוסטיים ומרבית כל הנגינה בכלל מפיקים צלילים המורכבים מתדר יסוד בצירוף הרמוניות, שהן צלילים בכפולות של תדר היסוד. לדוגמא, כאשר צליל יסוד מסוים הוא בתדר של 1 קה"צ, ההרמוניה השנייה של אותו צליל תהיה בתדר של 2 קה"צ, ההרמוניה השלישית תהיה בתדר של 3 קה"צ וכך הלאה. בדרך כלל, עוצמתן של ההרמוניות נמוכה יותר מעוצמת הצליל המקורי. התוצאה של צלילים הבנויים מתדר יסוד בצירוף הרמוניות של תדר היסוד היא צורת גל מורכבת, כאשר אותה צורת גל מורכבת מכילה את המידע המלא של אותות השמע, על תדר היסוד שלהם בצירוף ההרמוניות שלהם. המידע המלא של אותות השמע, על צליל היסוד שלהם בשילוב עם ההרמוניות שלהם, מועבר באמצעות אותה צורת גל מורכבת. כאשר בתוך הציוד של מערכת השמע (מגברים, נגנים וציוד אחר) נוצרים שינויים בצורת הגל המורכבת המקורית של אותות השמע, שינויים אלה יוצרים עיוותים של אותות השמע המקוריים.


אופן חדירת הפרעות בתדרי רדיו למערכת השמע

ראשית חשוב להפנים שגלי רדיו מתפשטים גם באוויר ובחלל הריק. כך, שידורי רדיו, שידורי טלוויזיה, מכשירי קשר וטלפונים סלולאריים וכן שידורי לוויינים נקלטים למרחקים, לפעמים גם למרחקים של אלפי קילומטרים.

שנית חשוב להפנים שלא קיימת סביבת מגורים רגילה החסינה לחלוטין בפני הפרעות חיצוניות בתדרי רדיו. אמנם קירות הבית מהווים מידה מסוימת של מיסוך לתדר רדיו, אבל עדיין תדרי רדיו שונים חודרים את הקירות. כך אנחנו יכולים לקלוט בתוך הבית שידורי רדיו באמצעות אנטנה פנימית וכן להשתמש בטלפונים סלולאריים. לשם המחשה: כאשר אני נכנס לחניון תת-קרקעי מסוים, עם הירידה לקומה אחת מתחת לפני הקרקע, מקלט הרדיו ברכב שלי מפסיק לקלוט תחנות רדיו. עם זה, הטלפון הסלולארי שלי ממשיך לתפקד (לקלוט ולשדר) גם מספר קומות מתחת לפני הקרקע.

חלק ניכר ההפרעות בתדרי רדיו חודרים למכשירים השונים במערכת השמע דרך רשת החשמל. לכן, לסינון רעשים בתדרי רדיו על רשת החשמל יש חשיבות.

המארזים של המכשירים השונים (מגברים, נגנים וכו'), כאשר הם מתוכננים ובנויים נכון וכאשר הם מוארקים, מהווים מיסוך בפני חדירת הפרעות בתדרי רדיו בשידור, מהאוויר, אל פנים המכשיר דרך המארז, לפחות במידה מסוימת.


ספקי המתח הפנימיים במכשירים

בכל מכשיר אלקטרוני (מגברים, נגנים וממירים) יש ספק מתח פנימי. ספק מתח זה ממיר את מתח הרשת, שהוא מתח של 220 וולט בזרם חילופין (AC) למתח אחר, בזרם ישר (DC), על פי דרישות המעגלים בכל מכשיר נתון. במכשירים המבוססים על טרנזיסטורים, מדובר על מתח נמוך בהרבה ממתח הרשת. במכשירים המבוססים על שפופרות, המתח עשוי להיות קרוב למתח הרשת, או מתח גבוה יותר.

מתח הרשת עובר המרה למתח אחר, על פי דרישות המעגלים בכל מכשיר נתון, בדרך כלל באמצעות שנאי (transformer). מתח זה מיושר על ידי דיודות (או דיודות מצב מוצק, או שפופרת יישור) ומסונן. הסינון נעשה באמצעות קבלים, או שילוב של קבלים ונגדים. במגברי שפופרות, לפעמים הסינון כולל גם משנק (choke), שהוא סליל המלופף על ליבת מתכת.

במגברי הספק, במרבית המקרים, נעשה רק יישור וסינון של המתח.
בקדם-מגברים, נגנים וממירים, במרבית המקרים יש גם מייצבי מתח פנימיים. אותם מייצבי מתח מספקים גם מתח מיוצב, דהיינו, מתח בערך קבוע ויציב  –  והם גם מבצעים סינון נוסף של המתח.

העניין הוא שאותם מסננים ואותם מייצבי מתח פנימיים הקיימים במרבית המכשירים מבצעים סינון יעיל של רעשים בתדר מתח הרשת ובתדרי שמע  –  אבל הסינון שלהם לתדרי רדיו הוא בעל יעילות נמוכה מאד. משמעות הדבר היא שרעשים בתדרי רדיו הקיימים על מתח הרשת חודרים אל המעגלים במכשירים השונים דרך ספקי המתח והמייצבים של אותם מכשירים.

יש מכשירים, בעיקר מחשבים, צגים למחשבים, רסיברים לקולנוע ביתי וכן נגני DVD או נגנים אוניברסאליים, בהם יש ספק מתח ממותג (switching power supply). ספקי מתח כאלה, בנוסף ליעילות הנמוכה שלהם לסינון רעשים בתדרי רדיו, הם בעצמם מייצרים רעשים בתדרי רדיו, יותר מאשר ספקי מתח מקובלים. לכן חשוב לבודד את אספקת מתח הרשת למכשירים אלה מאספקת מתח הרשת לשאר המכשירים במערכת השמע.

מתוך כך, סינון רעשים בתדרי רדיו הנעשה על אספקת מתח הרשת למכשירים של מערכת השמע, לפני כניסת המתח לאותם מכשירים, תורם ומשפר את איכות הצליל של מערכת השמע. ככל שאיכות הצליל של מערכת שמע נתונה היא גבוהה יותר, כך סינון רעשים בתדרי רדיו מרשת החשמל יהיה ניכר יותר ותורם יותר לשיפור איכות הצליל של המערכת.


דרכים ואמצעים לסינון הפרעות בתדרי רדיו ברשת החשמל

האמצעים המקובלים ביותר לסינון הפרעות בתדרי רדיו ברשת החשמל הם:
 • מסנני תדרי רדיו למתח הרשת
 • שנאים מבדלים
 • משחזרי מתח, או מעצבי מתח (Power Conditioners או AC Regenerators).

מסנני תדרי רדיו

מדובר במסננים סבילים (פסיביים) הבנויים מסליל, או מספר סלילים, בצירוף מספר קבלים.

יתרונות:
 • מחיר זול, יחסית (בהשוואה לפתרונות אחרים)  –  נכון לחלק גדול מהמסננים הסבילים, לא לכולם.
חסרונות:
 • קשה עד בלתי אפשרי לקבל סינון מלא ומושלם של הפרעות בתדרי רדיו ממסנן סביל (פסיבי).
 • כאשר תכנון המסנן ובנייתו אינם נכונים, או שהם לא מיטביים, או כאשר הזרם לו נועד המסנן נמוך מצריכת זרם השיא של הציוד אשר אליו מחובר המסנן  –  המסנן יפגום בדינאמיות של ציוד השמע. בשורה תחתונה, אם המסנן אינו מתאים, או אינו איכותי מספיק, או שאינו בעל כושר הולכת זרם מספיק (לצרכי מערכת שמע נתונה) שכרו של המסנן ייצא בהפסדו. דהיינו, בשורה תחתונה, הפגיעה באיכות הצליל שיביא המסנן הלא מתאים תהיה גדולה מהשיפור באיכות הצליל כתוצאה מסינון הרעשים בתדרי רדיו.
בפועל, מרבית המסננים המסחריים הקיימים פוגמים באיכות הצליל של מערכת השמע, בפרט כאשר הם מחוברים למגבר הספק, או למגבר משולב. אותם מסננים נדירים שאינם פוגמים באיכות הצליל הם יקרים מאד, אפילו יקרים יותר מאשר שנאים מבדלים  –  לפחות מאותם שנאים מבדלים המלופפים בארץ.

קיימים מסננים נפרדים כאלה, הבנויים בתוך קופסה קטנה, אותה יש להתקין על רשת החשמל  –  וקיימים מסננים המשולבים בתוך מפצלי חשמל. מסננים אלה נקראים גם RFI filters .

מאחר ואין לי ניסיון עם מסננים כאלה, אין לי המלצות למסננים מסוימים.

התמונות הבאות הן להמחשה בלבד, לא בגדר המלצה כלשהי.

מסנן נפרד:
מסנן נפרד

מסנן מובנה בתוך מפצל חשמל:
מסנן מובנה


שנאים מבדלים (Isolation Transformers)

הנושא של שנאים מבדלים הוא תחום בפני עצמו. הרחבה בנושא זה ניתן לראות בקישור הבא: שנאים מבדלים למערכות שמע

בגדול, לשנאי מבדל יש שני סלילים, ראשוני ומשני  –  המופרדים זה מזה. בנוסף, במרבית השנאים המבדלים יש גם שכבת סיכוך, בין הסליל הראשוני למשני, המחוברת להארקה ("אדמה"). חלק מהשנאים המבדלים הם מאוזנים. בנוסף, בחלק מהשנאים המבדלים יש גם מסנן סביל מובנה.

העובדה ששני הסלילים, הראשוני והמשני, נפרדים זה מזה, מקטינה את חדירת ההפרעות בתדרי רדיו מהסליל הראשוני (אשר עליו נמצאות ההפרעות בתדרי רדיו הקיימות על רשת החשמל) לסליל המשני (אשר מזין את אספקת החשמל לציוד שבמערכת השמע). כאשר יש שכבת סיכוך בין הסליל הראשוני למשני, שכבת סיכוך זאת מקטינה עוד יותר את חדירת ההפרעות בתדרי רדיו מהסליל הראשוני למשני  –  דהיינו, מרשת החשמל לציוד של מערכת השמע. כאשר הסליל המשני הוא מאוזן, קיימת הקטנה נוספת של חדירת הפרעות לציוד של מערכת השמע. כאשר שנאי מבדל מכיל מסנן סביל מובנה, יש הקטנה נוספת של חדירת הפרעות מרשת החשמל אל הציוד של מערכת השמע.

מבחינת יעילות הטיפול ברעשים הנמצאים על מתח רשת החשמל, שנאים מבדלים המתוכננים נכון הם הפתרון היעיל ביותר  –  יותר מאשר מרבית המסננים הסבילים ויותר מאשר רבים ממשחזרי המתח, או מעצבי המתח.

מה ששנאים מבדלים לא עושים זה ייצוב של מתח הרשת.

יתרונות:
 • מחיר נוח, יחסית (בהשוואה למשחזרי מתח איכותיים בהספק דומה ובהשוואה למסננים סבילים מסוימים).
 • שיפור באיכות הצליל של מערכת השמע אשר מבחינה מעשית, במקרים רבים, הוא מספיק טוב.
חסרונות:
 • גודל פיזי (שנאים מבדלים הם גדולים יותר מאשר מסננים סבילים).
 • שנאים מבדלים מטפלים רק בסינון הפרעות בתדרי רדיו הנמצאות על רשת החשמל וכן ברכיב זרם ישר הקיים, לפעמים, על מתח הרשת. הם לא מטפלים בתופעה של שינויים במתח הרשת.
תמונה להמחשה של שנאי מבדל מסחרי:

שנאי מבדל


פירוט נוסף בקשר לשנאים מבדלים ניתן לראות במאמר הבא: שנאים מבדלים למערכות שמע


משחזרי מתח, או מעצבי מתח (Power Conditioners או AC Regenerators)

משחזרי מתח, או מעצבי מתח, הם מכשירים הכוללים ספק מתח פנימי המיישר ומסנן את מתח הרשת וכן מחולל (Generator) לזרם חילופין. ספק המתח הופך את מתח הרשת, שהוא מתח בזרם חילופין, או ז"ח, למתח בזרם ישר. מתח זה בזרם ישר מזין מחולל פנימי המייצר מחדש מתח בזרם חילופין, בעל משרעת (מתח) ותדר מדויקים מאד, בהתאם לתקן של מתח אספקת החשמל המקומי  –  כאשר (מבחינה אידיאלית, או תיאורטית) מתח זה נקי מרעשים והפרעות.

מבחינה תיאורטית, משחזרי מתח הם הפתרון המלא והאידיאלי לתיקון כלל מגוון התופעות הקיימות על מתח אספקת החשמל העלולות לפגום באיכות הצליל של מערכות שמע. דהיינו, משחזרי מתח מבטלים גם את רכיבי הזרם הישר הקיימים לפעמים על מתח הרשת, גם את ההרמוניות של תדר הרשת וגם את ההפרעות בתדרי רדיו המצויות על קווי אספקת מתח החשמל. בנוסף, משחזרי מתח מספקים מתח יציב וקבוע.

מבחינה מעשית, קשה מאד ויקר מאד לבנות משחזרי מתח שהם ממש טובים, העושים היטב את כל מה שהם אמורים לעשות, מבלי לפגום באופן זה או אחר באיכות הצליל. חלק ממשחזרי המתח הם פחות יעילים משנאים מבדלים טובים מבחינת סינון הפרעות בתדרי רדיו הקיימות על רשת אספקת החשמל. יש יצרני משחזרי מתח הממליצים לחבר שנאי מבדל לפני משחזר המתח.

יתרונות:
 • פתרון שמבחינה תיאורטית הוא אידיאלי. לבד מאשר סינון הפרעות ממתח אספקת החשמל, מעצב מתח גם מספק מתח יציב וקבוע.
חסרונות:
 • מחיר גבוה.
 • גודל פיזי.
 • התחממות.
 • מגדיל את צריכת החשמל.
 • קיימים משחזרי מתח במגוון רמות איכות, חלקם קרובים יותר בעוד אחרים רחוקים יותר מהפתרון התיאורטי האידיאלי.
 • חלק ממשחזרי המתח הם פחות יעילים משנאים מבדלים טובים מבחינת סינון הפרעות בתדרי רדיו הקיימות על רשת אספקת החשמל.
תמונה להמחשת מעצב מתח:
מעצב מתח


כללי

בכל הקשור למערכות שמע, תמיד חשוב לבדוק כל פתרון אפשרי וכל שינוי אפשרי, על המערכת עצמה. לשמוע האם הפתרון, או השינוי, משפר את הצליל, או מקלקל אותו.

דבר זה נכון במיוחד לכל הפתרונות האפשריים לטיפול ברשת החשמל: מסננים סבילים, שנאים מבדלים ומשחזרי מתח.

ההמלצה כאן היא לא לרכוש מסננים, שנאים מבדלים ומשחזרי מתח, או מעצבי מתח, בטרם הם נוסו על מערכת השמע שאליה הם מיועדים. יוצא מכלל זה הוא, אולי, שנאים מבדלים המוזמנים בארץ, לפי התיאור והמפרט המופיעים במאמר הבא בסדרה.


פתרונות נוספים

יש כמה דברים שאפשר ורצוי לעשות, על מנת למזער הפרעות בתדרי רדיו.
פתרונות אלה לא עולים כסף כלל  –  מדובר במספר פעולות שניתן לעשות בעת האזנה למערכת השמע:
 • לכבות את כל מקלטי הטלוויזיה
 • לכבות רסיבר(ים) לקולנוע ביתי, אם הם פועלים
 • לנתק את הממיר(ים) של הטלוויזיה בכבלים, או הטלוויזיה בלוויין, ממתח החשמל. לא מספיק לכבות את הממירים באמצעות השלט-רחוק, אלא יש לנתק אותם לחלוטין ממתח החשמל על ידי הוצאת כבל כניסת המתח
 • לכבות את כל המחשבים בבית ולנתק אותם משקע החשמל
 • לכבות את כל מכשירי האל-פסק למחשבים בבית
 • לכבות את כל הנתבים לרשת המחשבים הביתית על ידי ניתוקם ממתח הרשת
 • לכבות את כל הטלפונים הניידים הביתיים ואת כל הטלפונים הסלולאריים, או, לפחות, לשים אותם בחדר אחר, נפרד מהחדר בן מאזינים למוסיקה
 • לכבות את כל הנורות הפלואורסצנטיות בבית
 • לכבות את כל נורות החשמל המבוקרות על ידי עמעם (dimmer)
 • לכבות את כל המזגנים והמאווררים בבית
 • לנתק את המקרר החשמלי ממתח רשת החשמל
 • להפסיק את פעולתם של מכשירים כמו מכונת כביסה, מכונת ייבוש ומדיח כלים וכן לא להשתמש בתנורי מיקרוגל
 • יש מכשירים במערכת השמע, בעיקר נגני תקליטורים (נגני CD) , בהם ניתן לכבות את צג המכשיר בעת נגינה. רצוי לכבות את הצג, אם זה ניתן.
כמובן, יש לקבל את ההמלצות לפעולות אלה עם אמת מידה. כדאי לבצע פעולות אלה רק, אם וכאשר הן לא משבשות את סדר החיים הרגיל של כלל בני המשפחה, או של כלל דיירי הבית. בנוסף, יש פעולות שהן בלתי אפשריות. למשל, בשמיעת מוסיקה דרך מחשב, או דרך מזרימדיה  –  לא ניתן לכבות, או לנתק, את המכשירים האלה (מחשב המוסיקה או המזרימדיה).

מחשבים שהם חלק ממערכת השמע

כאשר ההאזנה למוסיקה נעשית דרך מחשב, או באמצעות מחשב, מומלץ לחבר את המחשב לקו חשמל נפרד מזה המזין את שאר המכשירים במערכת השמע. אם זה לא אפשרי, או לא מעשי, כדאי להוסיף שנאי מבדל נפרד, או מסנן פסיבי נפרד, אשר יזין רק את המחשב.

האזנה משולבת בצפייה בטלוויזיה

יש מקרים בהם ההאזנה משולבת בצפייה בטלוויזיה, כמו בעת צפייה בסרטים, כאשר השמע של שני הערוצים הקדמיים מועבר דרך מערכת השמע הראשית, או בהאזנה למוזיקה מערוצי מוזיקה בטלוויזיה, כמו ערוץ מצו.

במקרים כאלה, רצוי מאד לחבר את מסך הטלוויזיה ואת הממיר לקליטת טלוויזיה בכבלים, או בלוויין, לקו חשמל נפרד, שונה מקו החשמל המזין את מערכת השמע. במידה וזה לא אפשרי, או לא מעשי, רצוי מאד לחבר לחשמל את מסך הטלוויזיה ואת הממיר דרך מסנן נפרד לרשת החשמל. במקרה כזה, המסנן שאליו מתחברים מסך הטלוויזיה והממיר לא חייב להיות איכותי, כזה המתאים למערכת שמע. אפשר להסתפק במסנן זול, יחסית. זה משום שכל תפקידו של מסנן כזה הוא להנחית, במידה מסוימת, את הרעשים בתדרי רדיו הנוצרים בתוך מסך הטלוויזיה והממיר מלחדור אל רשת החשמל הביתית.

הטוב ביותר הוא לחבר את הטלוויזיה ואת הממיר גם דרך קוו חשמל נפרד מזה של מערכת השמע וגם דרך מסנן למתח הרשת.

טיפול בתשתית רשת החשמל הביתית


אזהרה:
טיפול בחשמל וברשת החשמל כרוך בסכנת חיים כתוצאה מהתחשמלות, או התלקחות ושריפה. על כל טיפול בחשמל, או ברשת החשמל, להתבצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך ומורשה בלבד. נא להתייחס לאזהרה זאת ברצינות ובכובד ראש. כותב מאמר זה והנהלת אתר אינטרנט זה מסירים מעצמם כל אחריות לטיפול כלשהו שייעשה בחשמל, או ברשת החשמל. התוצאות של כל טיפול בחשמל או ברשת החשמל הן באחריות המבצע בלבד.

קיימים כמה סוגי טיפול אפשריים ברשת החשמל הביתית.
הנפוצים ביותר הם:
 • קוו חשמל נפרד לשקע החשמל המזין את מערכת השמע
 • קוו הארקה נפרד למערכת השמע
 • שקע חשמל ייעודי למערכת השמע
 • נתיך "אודיופילי" למערכת השמע

קוו חשמל נפרד לשקע החשמל המזין את מערכת השמע

אודיופילים רבים מעבירים בביתם קוו חשמל נפרד למערכת השמע.
היתרון העיקרי של קוו חשמל כזה הוא מניעת הפרעות הנוצרות בתוך אותו קוו החשמל עצמו, המזין את מערכת השמע.

בארץ, קווי החשמל בתוך הבית עוברים בדרך כלל דרך כמה קופסאות חיבורים. בתוך קופסאות החיבורים, החיבורים בין חוטי החשמל ההולכים לכיוונים שונים, או לשקעים שונים, או לצרכנים שונים  –  מחוברים על ידי מהדקים, הקרויים בפי החשמלאים "לוסטרה קלמרות". במהדקים אלה, החוטים השונים מחוברים למהדק  –  ואחד לשני  –  על ידי ברגים. לפעמים קורה שבמשך הזמן הברגים מתרופפים. לפעמים מלכתחילה הברגים לא הודקו היטב. כתוצאה מהחיבורים הרופפים על קוו החשמל המזין את מערכת השמע, נוצרים רעשים על קוו החשמל עצמו.

קוו חשמל נפרד למערכת השמע יעיל מאד למניעת רעשים אלה.
עם זה, קוו חשמל נפרד למערכת השמע אינו תורם הרבה לסינון רעשים בתדרי רדיו.

חשוב שחוטי החשמל לקו החשמל המזין את מערכת השמע יהיו חוטים עבים, רצוי חוטים בקוטר של בסביבות 0.9 מ"מ, או בשטח פנים של 2.5 ממ"ר (מילימטר רבוע, קוואדרט). אפשר להשתמש גם בחוטים עבים יותר, אם כי ספק אם יהיה להם יתרון. בכל מקרה, מדובר בחוטי חשמל רגילים בהם משתמשים חשמלאים.

כבל "אודיופילי" לקו החשמל למערכת

קיימים כבלי חשמל "אודיופיליים" אשר נועדו להשחלה בתוך הקיר, או מעל לטיח, בכל כבל כזה יש 3 גידים ומסביבם מעטפת סיכוך, אותה יש לחבר להארקה לאחר התקנת הכבל.

אין לי ניסיון עם כבלים כאלה, לכן אין לי דעה באשר לתועלת אפשרית שלהם.

על פניו, הסיכוך של כבלים כאלה יתרום לסינון הפרעות בתדרי רדיו הנוצרים בתוך הבית מלחדור אל כבל החשמל  –  אבל סיכוך זה אינו מסנן הפרעות בתדרי רדיו "המתלבשות" על קווי רשת החשמל מחוץ לבית. לכן יש לי סימן שאלה באשר לכדאיות של ההשקעה הכספית בכבל כזה.


קוו הארקה נפרד למערכת השמע

למעשה, כאשר מעבירים לשקע המיועד למערכת השמע קוו חשמל נפרד בן שלושה גידים, קוו חשמל זה כולל גם את אספקת החשמל למערכת השמע וגם את קוו ההארקה למערכת.

לאיכותו של חיבור ההארקה למערכת השמע עשויה להיות השפעה ניכרת על איכות הצליל של מערכת השמע.

קוו הארקה נפרד למערכת השמע נעשה על ידי העברת חוט חשמל נפרד, מהדק ההארקה בשקע החשמל המזין את מערכת השמע, בדרך כלל דרך צינורות החשמל בקירות, אל חיבור ההארקה הראשי בלוח החשמל הדירתי (ארון החשמל שבכניסה לבית, או בכניסה לדירה). כאמור, כאשר מחליפים את חוטי החשמל לשקע החשמל המזין את מערכת השמע בשלושה חוטים, או בכבל בעל שלושה גידים, עם זה יוצרים גם קוו הארקה נפרד למערכת השמע.

לאיכות ההארקה אשר אליה מחוברת מערכת השמע  –  וכן להפרדת ההארקה של מערכת השמע מההארקה של שאר המכשירים החשמליים בבית  –  יש חשיבות רבה להנחתה מסוימת של רעשים מכל הסוגים, כולל, במידת מה, גם רעשים בתדרי רדיו.

בנוסף, חשוב לוודא שהארקה הכללית לכל הבית, או לכל הדירה, היא תקנית ואיכותית. לאיכות ההארקה יש חשיבות ממדרגה ראשונה, גם מטעמי בטיחות וגם לטובת איכות הצליל של מערכת השמע. לכן, מומלץ להזמין חשמלאי מורשה על מנת שהוא יבדוק את תקינות ואיכות ההארקה.

במידה ויש לחדש או לתקן את חיבור ההארקה לבית, כדי לוודא שההארקה תהיה גם תקנית וגם איכותית, מומלץ בכל פה שהארקה כזאת תתבצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך ומורשה. זה בנוסף להמלצה הכללית שכל טיפול החשמל וברשת החשמל יבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך ומורשה.

מבחינת בטיחות כנגד ברקים, חשוב שלכל בית, או דירה, יהיה רק חיבור הארקה אחד, לכל הדירה, או לכל הבית.


שקע חשמל ייעודי למערכת השמע

שקע חשמל ייעודי למערכת השמע, בדומה לטיפולים האחרים ברשת החשמל, יכול לתרום לאיכות הצליל של מערכת השמע.

לשקע החשמל ממנו מוזן מתח החשמל למערכת השמע השפעה על איכות הצליל של כלל המערכת. לעתים ההשפעה ניכרת מאד  –  ולעתים ההשפעה פחות ניכרת  –  ולעתים לא מובחנת השפעה כלשהי. מניסיוני, בדרך כלל, במערכות שמע איכותיות, השפעת השקע על איכות הצליל של המערכת היא ניכרת ומשמעותית.

אין לי הסבר טכני בדוק לסיבות להשפעת שקע החשמל על צליל המערכת, כשם שאין לי הסבר טכני בדוק מדוע לכבלי חשמל שונים יש השפעה על איכות הצליל של מערכת השמע. על כל פנים, הניסיון מראה שפעמים רבות, לשקעי החשמל, כמו גם לכבלי החשמל, יש השפעה ניכרת ומשמעותית על איכות הצליל של המערכת.

קיימים שקעי חשמל רבים להתקנה בתוך הקיר, או על הקיר, של יצרנים שונים ובטווח מחירים גדול מאד.

מניסיוני, מתוך אותם שקעים שניסיתי, מצאתי שלטעמי ועל המערכת שלי, השקע של חברת אוידה (Oyaide) מדגם R1 (בעל ציפוי בריליום) הוא הטוב ביותר. מדובר בדופלקס, דהיינו, שקע כפול ביחידה אחת. זה גם השקע היקר ביותר שאני מכיר. המחיר בארץ של דופלקס אחד מדגם זה הוא 600 ש"ח.

ניתן להתקין את השקע הזה בקופסה או מסגרת כלשהי, או בקופסא או מסגרת מוכנה מתאימה של יצרן כלשהו, או בבנייה עצמית. עם זה, התוצאות הטובות ביותר מושגות עם מסגרת ייעודית של אוידה. זאת מסגרת אלומיניום עם חזית מסיבי פחם. מסגרת זאת מתאימה לשקעים מכל הסוגים מתוצרת אוידה. הדגם של מסגרת לדופלקס (שקע כפול) אחד הוא WPC-Z . מחיר המסגרת הזאת בארץ הוא 800 ש"ח. קימת גם מסגרת של אוידה לשני דופלקסים (שני שקעים כפולים), אשר ביחד יכולים להזין חשמל לארבעה מכשירים. הדגם הוא WPC-Z2 . מחיר המסגרת הזאת בארץ הוא 1,400 ש"ח.

המחיר הכולל לשקע דופלקס (שקע כפול) אחד מדגם R1 , עם המסגרת שלו (WPC-Z) , בארץ הוא 1,400 ש"ח.

ניתן להתקין דופלקס (שקע חשמל כפול) מדגם שונה מאשר R1 , כמו דגם SWO-DX (בעל ציפוי כסף). מחיר דופלקס כזה בארץ הוא 400 ש"ח. עם זה, השקע מדגם R1 הוא המומלץ להתקנה על הקיר.

היבואן בארץ הוא יגאל לסרי, טלפון 054-5912363.

שקע אוידה


הערה

במידה ואל לוח החשמל הדירתי נכנסות שלוש פאזות חשמל, אפשר ורצוי לחבר את קוו החשמל למערכת השמע  –  בין אם דרך נתיך "אודיופילי" ובין אם דרך מאמ"ת או מאמ"ז רגיל  –  לאחת מהפאזות המזינה מכשירים שאינם פעילים בעת ההאזנה למוסיקה.

למשל, את קו החשמל המוביל למערכת השמע שלי חיברתי לפאזה המוליכה למכשירים שאינם פעילים כלל בעת שאני מאזין למוסיקה (חדר השינה, המזגן של חדר השינה והדוד החשמלי).


נתיך "אודיופילי" למערכת השמע

מבחינת איכות הצליל של מערכת השמע, לנתיך "אודיופילי" יש יתרון על פני מאמ"ת (מפסק אוטומטי מגנטי תרמי) או מא"ז (מפסק אוטומטי זעיר), המותקן בלוח החשמל הדירתי (ארון החשמל, בכניסה לדירה, או לבית). נתיך זה בא במקום מאמ"תת או מא"ז. היתרון שלו הוא שההתנגדות הפנימית שלו נמוכה יותר מאשר ההתנגדות הפנימית של מאמ"ת או מא"ז  –  ומתוך כך יש עליו פחות מפל מתח  –  הן פחות מפל מתח קבוע והן פחות שינויים במפל המתח הנובעים מצריכת זרם משתנה של מערכת השמע. העובדה שיש עליו פחות מפל מתח וכן פחות שינויים במפל המתח עשויה לתרום לאיכות אספקת מתח החשמל למערכת השמע  –  ומתוך כך, לאיכות הצליל של מערכת השמע.

יש להביא בחשבון שכאשר יש צריכת-יתר של זרם, או קצר, המאמ"ת יורד  –  ולאחר תיקון הקצר ניתן להעלות אותו בחזרה, ללא החלפת רכיב כלשהו. כאשר מתקינים נתיך במקום מאמ"ת, אם יש צריכת-יתר של זרם או קצר, הנתיך נשרף ויש להחליף אותו בנתיך אחר.

כאשר מזינים את אספקת החשמל למערכת השמע דרך נתיך ייעודי  –  מחברים את הנתיך במקום המאמ"ת, באותו אופן בו היה מחובר קודם לכן המאמ"ת.

בדרך כלל, במקום שבו נכנס מתח החשמל ללוח החשמל הדירתי (ארון החשמל שבכניסה לבית, או לדירה)  –  דבר ראשון מחובר מפסק פחת. מפסק פחת זה הוא חיוני מבחינה בטיחותית, הוא מונע סכנת התחשמלות. לאחר מפסק הפחת, פעמים רבות יש מפסק ראשי, המפסיק את מתח החשמל לכלל הדירה, או לכל הבית. לאחר המפסק הראשי (או לאחר מפסק הפחת, במקרים בהם אין מפסק ראשי), מחוברים מספר מאמ"תים, אשר כל אחד מהם הולך לקו מתח נפרד בתוך הבית, או הדירה.

חשוב מאד לא לשנות את סדר החיבורים הזה. דהיינו, כאשר מתקינים נתיך ייעודי למערכת השמע, יש להתקין אותו במקום מאמ"ת  –  אבל מבחינה בטיחותית אסור לעקוף את מפסק הפחת ואת המפסק הראשי (במקרים בהם קיים מפסק ראשי).

על פי הנחיות חברת החשמל, אסור להתקין במתקנים ביתיים חדשים נתיכים, יש להתקין רק מאמ"תים, או מא"זים (מפסקים אוטומטיים זעירים).

יש אנשים אשר עבורם השיקול הוא, מצד אחד איכות הצליל של מערכת השמע  –  ומצד שני הנחיות חברת החשמל לגבי מתקנים ביתיים חדשים.

שוב, על כל טיפול בחשמל, או ברשת החשמל, להתבצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך ומורשה בלבד. חשמלאי מורשה אמור לפעול על פי הנחיות ותקנות חברת החשמל.לתוכן העניינים

שאלות, הערות והצעות יתקבלו בברכה: דואר אלקטרוני E-mailכל הזכויות שמורות.
Copyright © - 2011-2012 ליהושע גומא,
תל מונד