קורס אלקטרוניקה

13: כיווני הזרם החשמליראינו בדף מס' 6 שבסוללה חשמלית, הזרם הזורם במעגל החשמלי, במוליכים מתכתיים, הוא זרם של אלקטרונים, הזורמים מהקוטב השלילי של הסוללה, דרך המעגל החשמלי, אל הקוטב החיובי של הסוללה. דהיינו, כיוון זרם האלקטרונים הוא מהמינוס (-) אל הפלוס (+) . את זה אנחנו יודעים מתוך מבנה האטום.

ראינו גם שהתא החשמלי הראשון פותח על ידי אלסנדרו וולטה. את התא החשמלי הראשון הוא יצר בשנת 1800 .

תורת האטום המודרנית, הכוללת את דגם מבנה האטום כפי שהוא מוכר לנו כיום – אטום המכיל גרעין אשר סביבו נעים אלקטרונים במסלולים אליפטיים, התקבלה בקהילה המדעית רק בשנת 1908, בעקבות ניסוי רתרפורד.

בין השנים 1800 ועד 1908 פותחו מכשירים חשמליים ומכשירים אלקטרומגנטיים רבים. גם נערכו מחקרים רבים בחשמל, מגנטיות והקשר שבין חשמל למגנטיות. נחקקו חוקים רבים בתחום החשמל והאלקטרומגנטיות, חוקים הקיימים ותקפים עד היום.

על כל פנים, במהלך מרביתה של המאה התשע-עשרה, המוסכמה הרווחת הייתה שהזרם החשמלי זורם מהפלוס (+) אל המינוס (-). כיוון זה של הזרם החשמלי, מהפלוס (+) אל המינוס (-), נקרא כיוון הזרם החשמלי המוסכם. חוקים מסוימים בתורת החשמל והאלקטרומגנטיות, אותם נסקור בהמשך הקורס, מתייחסים לכיוון הזרם החשמלי המוסכם.

כך, במקומות שונים אנחנו נתקלים בשני כיוונים שונים של הזרם החשמלי, האחד הוא כיוון הזרם החשמלי המוסכם, מהפלוס (+) אל המינוס (-) , בעוד השני הוא כיוון זרם האלקטרונים, מהמינוס (-) אל הפלוס (+).
הרחבות נוספות ניתן לראות בקישורים הבאים:
זרם חשמלי – מוזיאון המדע
זרם חשמלי – ויקיפידיה באנגלית
לדף קודם       לתוכן העניינים         לדף הבא

שאלות, הערות והצעות יתקבלו בברכה: דואר אלקטרוני E-mailכל הזכויות שמורות.
Copyright © - 2010 ליהושע גומא,
עזריאל